Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Врегулювання спорів і судова практика
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 

Стаття 15 Цивільного кодексу України закріплює право кожного на захист свого цивільного права у випадку його порушення, невизнання або оспорювання. Закон, крім судового захисту прав, передбачає можливість захисту порушених прав нотаріусом (ст. 18 ЦК), Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування (ст. 19 ЦК України), а також реалізована можливість самозахисту порушених прав (ст. 19 ЦК України).

Незважаючи на перераховані способи захисту прав, найефективнішим способом захисту порушених є судовий захист. Це пояснюється тим, що відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а рішення суду є обов'язковим для виконання на всій території України.

Для реалізації права на судовий захист в Україні створена й діє розгалужена судова система, що складається із судів загальної юрисдикції й Конституційного суду України. У системі судів загальної юрисдикції діє Верховний суд України, вищі спеціалізовані суди, апеляційні й місцеві суди.

Розгляд всіх судових справ здійснюється в рамках цивільного, адміністративного, господарського, кримінального судочинства, а також провадження по справах про адміністративні правопорушення. Розгляд справ у рамках кожного з названих проваджень регулюється окремим процесуальними законами (кодексами), які встановлюють для кожного провадження особливі правила звернення до суду, правила складання й подачі різних процесуальних документів, правила безпосередньо судового розгляду справ, процедури апеляційного й касаційного оскарження судових рішень та інші питання.

Юристи юридичної фірми "АРТЕ" здійснюють всебічне представництво інтересів клієнтів у рамках:

• цивільного судочинства;
• адміністративного судочинства;
• господарського судочинства;
• кримінального судочинства;
• провадження по справах про адміністративні правопорушення.

Юристи юридичної фірми "АРТЕ" представляють інтереси клієнтів при розгляді спорів в третейських судах, а також у Міжнародному комерційному арбітражі.

Юристи юридичної фірми "АРТЕ" здійснюють представництво інтересів клієнтів у судах всіх рівнів:

• місцевих судах;
• апеляційних судах;
• вищих спеціалізованих судах (Вищий господарський суд України й Вищий адміністративний суд України);
• Верховному суді України.

Представництво інтересів у судах включає надання наступних послуг:

• розробка оптимальних тактичних схем розгляду справи в суді;
• збір й аналіз доказів у справі;
• складання, аналіз процесуальних документів: позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заперечень, клопотань, мирових угод тощо;
• особиста участь юристів у судових засіданнях у судах всіх інстанцій, включаючи ознайомлення з матеріалами справи, одержання копій документів, залучених до матеріалів справи, а також копій рішень, постанов, ухвал суду, участь у судових засіданнях, подача доказів, участь у вивченні й оцінці доказів, подання клопотань і відводів, надання усних і письмових пояснень, а також реалізація інших процесуальних прав клієнта;
• консультування щодо різних аспектів розгляду справи в суді: можливості/необхідності зміни предмета або підстави позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову, визнання позову, пред'явлення зустрічного позову, укладення мирової угоди в ході судового розгляду, оскарження рішень суду в апеляційному або касаційному порядку.


Провідні юристиНашІ проекти
Юристи ЮФ «АРТЕ» домоглись скасування в адміністративному порядку податкового повідомлення-рішення на загальну суму 336530,00 грн.

докладніше...


Юристи ЮФ "АРТЕ" захистили в суді права клієнта в цивільній справі щодо визнання недійсним заповіту

докладніше...

© 2009 Юридическая фирма «Арте»