Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Стягнення заборгованності
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 

Суперечки щодо стягнення заборгованості займають домінуюче положення в практиці врегулювання спорів й тому ми приділяємо значну увагу як теоретичним, так і практичним розробкам у даній сфері з метою зробити процедуру стягнення заборгованості найбільш ефективною для наших клієнтів.

Ми надаємо юридичні послуги зі стягнення наступних видів заборгованості:

  • стягнення заборгованості по укладених цивільних і господарських договорах;
  • стягнення передбачених законом і/або договором штрафних санкцій у вигляді неустойки (пеня, штраф);
  • стягнення сум, які за своєю правовою природою не є штрафними санкціями, але підлягають стягненню у випадку порушення грошових зобов'язань: відсотки річних від простроченої суми, інфляційні втрати, а також відсотки за користування чужими коштами;
  • стягнення збитків (у тому числі упущеної вигоди);
  • стягнення безпідставно отриманих коштів.

Ми практикуємо ефективні алгоритми стягнення заборгованості на різних етапах такого стягнення.

На стадії досудового порядку стягнення заборгованості ми ставимо своєю метою досягнення домовленності з боржником про повне або часткове погашення заборгованості або реструктуризацію боргу якщо це відповідає інтересам клієнта. Для цього ми розробляємо тактичні схеми переговорів з боржником і беремо участь у таких переговорах.
На даній стадії ми активно застосовуємо претензійний порядок впливу на боржника. При наявності необхідних передумов ми застосовуємо договірні схеми відступлення прав вимоги, переведення боргу, укладення договорів факторингу й інші договірні схеми, покликані розв'язати конфлікт на стадії досудового порядку, не прибігаючи до судових способів захисту.

Стадія судового стягнення заборгованості є наступним етапом після стадії досудового стягнення боргу й застосовується якщо дії на стадії досудового врегулювання суперечки не принесли бажаного результату. Даний етап характеризується розробкою тактичних схем судового захисту клієнта: звернення до суду з різними позовними заявами, вжиття заходів з забезпечення позовних вимог (накладення арешту на кошти й майно боржника).

Представництво на стадії примусового стягнення заборгованості. На даному етапі ми здійснюємо представництво інтересів клієнта в державній виконавчій службі, на яку законом покладені функції з примусового виконання рішень судів і інших органів.
Доскональне знання законодавства в області виконавчого провадження дозволяє нам ефективно використовувати всі механізми примусового стягнення боргів, які передбачені законом. Ми беремо участь у процедурах розшуку, опису й арешту майна боржника, а також на стадії оцінки й примусової реалізації майна боржника.

Провідні юристи


НашІ проекти
Юристи ЮФ "АРТЕ" успішно представили інтереси клієнта в господарському суді міста Севастополя в справі про стягнення заборгованості за договором поставки.

докладніше...


Юристи ЮФ "АРТЕ" успішно представили інтереси клієнта в господарському суді міста Севастополя в справі про стягнення заборгованості.

докладніше...

© 2009 Юридическая фирма «Арте»