Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Корпоративне право
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 

Юридична фірма "АРТЕ" пропонує широкий спектр послуг у рамках корпоративного права від консультацій по різних питаннях створення, реорганізації й ліквідації юридичних осіб і розробки окремих корпоративних актів до комплексного супроводу реєстрації, реорганізації або ліквідації суб'єктів господарської діяльності, юридичного аудиту, супроводу угод відчуження корпоративних прав.

Юридичний супровід створення юридичних осіб:
• Консультування з питань вибору оптимальних організаційно-правових форм юридичних осіб.
• Розробка і юридична експертиза необхідних установчих документів, локальних корпоративних документів і актів юридичної особи.
Реєстрація юридичних осіб у будь-якій організаційно-правовій формі: господарcькі товариства, приватні підприємства, виробничі кооперативи, акціонерні товариства, неприбуткові організації.
• Правовий супровід створення об'єднань юридичних осіб (асоціація, корпорація, концерн, консорціум).
• Реєстрація іноземних юридичних осіб і осіб з іноземним капіталом.
• Реєстрація філій і представництв юридичної особи, представництв іноземних юридичних осіб.
• Внесення змін в установчі документи юридичної особи й державна реєстрація таких змін у відповідних державних реєстрах.
• Правовий супровід проведення загальних зборів учасників (акціонерів) господарських (акціонерних) товариств: забезпечення законності проведення загальних зборів, розробка й правовий аналіз документів (протоколів, актів).

Юридичний супровід реорганізації й ліквідації юридичних осіб:
• Консультування з юридичних аспектів реорганізації й ліквідації юридичної особи, а також з питань юридичних наслідків реорганізації й ліквідації юридичної особи.
• Планування форм і стратегії реорганізації юридичної особи.
• Повний правовий супровід процедури ліквідації юридичної особи.

Юридичний аудит при відчуженні/придбанні корпоративних прав:
• Консультування з питань застосування різних схем відчуження корпоративних прав.
• Юридичний аналіз правових і фінансових ризиків, пов'язаних із придбанням/відчуженням корпоративних прав.
• Юридичний супровід угод, спрямованих на відчуження/придбання корпоративних прав.

Правова допомога при розгляді корпоративних спорів:
• Консультування з питань застосування корпоративного законодавства щодо нейтралізації можливих корпоративних конфліктів, мінімізації наслідків корпоративних спорів
• Представництво інтересів у суді при розгляді корпоративних спорів.

Цінні папери й інвестиційна діяльність:
• Правовий супровід емісій цінних паперів, припинення обігу цінних паперів і анулювання випуску акцій.
• Представництво інтересів у Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку і її територіальних управліннях.
• Консультування з питань інвестування, дотримання вимог порядку іноземного інвестування й валютного контролю.
• Правовий супровід реєстрації іноземних інвестицій.
• Одержання ліцензій Національного банку України на інвестування за кордон.

Юридичні аспекти трудових відносин з керівниками компанії, персоналом, іноземними співробітниками:
• Консультування з питань застосування трудового законодавства, що регулює трудові відносини між учасниками (акціонерами) і керівниками.
• Консультування з питань працевлаштування іноземних громадян і одержання дозволів на працевлаштування.
• Розробка трудових контрактів з керівниками й членами органів керування

реєстрація підприємств у севастополі, реєстрація тов в севастополі

Провідні юристиНашІ проекти
Юристи ЮФ "АРТЕ" здійснили правовий супровід купівлі-продажу частини частки учасника у Товаристві з обмеженою відповідальністю з подальшим виходом учасника з Товариства з обмеженою відповідальністю

докладніше...


Юридична фірма "АРТЕ" здійснила правовий супровід створення благодійної організації "Благодійний фонд імені Станіслава Чижа".

докладніше...

© 2009 Юридическая фирма «Арте»