Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Спадкове право
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 

Спадкове право є сукупністю правових норм, що регулюють відносини, що виникають у зв'язку з переходом прав й обов'язків померлого до спадкоємців. Значення даної підгалузі цивільного права складно переоцінити, тому що спадкування забезпечує стабільність майнових відносин і є однією з основ приватної власності. Процедура спадкування в силу свого значення досить зарегульована нормами законодавства й вимагає від зацікавлених осіб дотримання низки вимог. Строгий порядок регламентації дій спадкоємців і дотримання спадкоємцями встановлених строків є необхідними умовами для реалізації права на спадщину. Недотримання порядку й/або встановлених строків може мати своїм наслідком втрату права на спадкування.

Юридична фірма "АРТЕ" пропонує клієнтам весь спектр послуг у сфері спадкового права: консультації з питань спадкового права, складання необхідних документів і представництво в судах й інших органах при вирішенні спадкових спорів. Юристи відділу по роботі з фізичними особами ЮФ "АРТЕ", що спеціалізуються в області спадкового права, досконально знають процедуру й правила спадкування, права й обов'язки всіх учасників даних відносин, всі складнощі, з якими може зіштовхнутися зацікавлена особа при реалізації свого права на спадщину, а також способи їхнього вирішення.

Юристи ЮФ "АРТЕ" надають консультації в сфері спадкового права:

Консультації з загальних питань спадкового права:

 • Склад спадщини: майно, права й обов'язки, які можуть входити до спадкової маси.
 • Усунення від права на спадщину.
 • Особливості спадкування певних видів майна:

- спадкування земельних ділянок,
- спадкування права на одержання заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат,
- спадкування права на одержання страхових виплат,
- спадкування права на внесок у банк.

 • Прийняття спадщини: порядок і строки прийняття спадщини, правові наслідки пропуску строку на прийняття спадщини.
 • Відмова від прийняття спадщини: право на відмову від прийняття спадщини, у тому числі на користь третьої особи, порядок і наслідки відмови від прийняття спадщини.
 • Питання взаємовідносин спадкоємців і кредиторів спадкодавця.
 • Спадковий договір: поняття, сторони, форма й зміст спадкового договору.


Консультації з питань спадкування за заповітом:

 • Заповіт: форма заповіту, порядок складання й посвідчення заповіту.
 • Порядок скасування й зміни заповіту.
 • Заповідальний відказ як спосіб покладання обов'язків на спадкоємців.
 • Заповіт з умовою.
 • Заповіт подружжя.
 • Право на обов'язкову частку в спадщині незалежно від змісту заповіту
 • Недійсність заповіту.


Консультації з питань спадкування за законом:

 • Черги спадкоємців за законом.
 • Зміна черговості одержання права на спадкування.
 • Спадкування за правом представлення.


Юристи ЮФ "АРТЕ" надають послуги зі складання документів у сфері спадкового права:

 • Складання заповітів.
 • Складання заяв про прийняття спадщини.
 • Складання заяв про відмову від спадщини, у тому числі на користь третіх осіб.
 • Складання спадкових договорів.


Спори в сфері спадкового права, як й у будь-якій іншій галузі правовідносин, виникають досить часто. Однак у силу особливостей, якими наділений процес спадкування, вирішення спадкових конфліктів в основному відбувається в судовому порядку. Це обумовлено, насамперед, імперативними нормами закону, що у багатьох випадках просто не допускає вирішення спірної ситуації шляхом компромісу між спадкоємцями.

Юристи ЮФ "АРТЕ" нададуть допомогу в вирішенні спадкових спорів як на стадії досудового врегулювання (урегулювання конфлікту зі спадкоємцями, представництво інтересів у нотаріальних конторах, органах державної влади й місцевого самоврядування), так і безпосередньо на стадії розгляду справи в суді.

 • Спори про визнання заповітів недійсними. Такі спори виникають, коли заповіт, на думку зацікавлених осіб, містить пороки волевиявлення спадкодавця, рідше - пороки форми й змісту.
 • Спори про зміну черговості одержання права на спадщину. За певних умов особа, що є спадкоємцем наступних черг і не повинна одержати право на спадкування, може одержати можливість успадковувати разом зі спадкоємцями черги, що призивається до спадкування.
 • Спори про продовження строків на прийняття спадщини. Через пропуск строку на прийняття спадщини спадкоємець втрачає право на спадкування, однак у судовому порядку за певних умов можна продовжити такий строк.
 • Спори про визнання права власності на спадщину. Подібні спори характерні для багатьох випадків, зокрема, коли майно, що перейшло в спадщину, не повинне було входити до спадкової маси через те, що ще за життя спадкодавець розпорядився ним.
 • Спори про усунення спадкоємця від права на спадщину. У певних випадках і тільки за рішенням суду спадкоємець, за наявності підстав, установлених законом, може бути усунутий від права на спадщину.
 • Спори про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Право на спадщину нерідко виникає за умови існування певних обставин, які мають юридичне значення. Наприклад, такою обставиною може бути спільне проживання зі спадкодавцем на момент його смерті. У випадку спірності наявності таких обставин, встановлення їх наявності можливо тільки в судовому порядку.


Провідні юристи


НашІ проекти© 2009 Юридическая фирма «Арте»