Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Договірне та комерційне право
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 

Сфера договірного й комерційного права є одним із пріоритетних і найбільш затребуваних напрямків діяльності компанії, і ми докладаємо серйозних зусиль для подальшого вдосконалювання практики договірного й комерційного права.

Юристи ЮФ "АРТЕ" мають глибокі теоретичні пізнання й розуміння структури договірного права, а також великий практичний досвід у сфері розробки й аналізу договорів і договірних схем, а також в області правового супроводу комерційної діяльності.

У рамках практики договірного й комерційного права ми розробляємо як окремі договори, так і складні договірні схеми. Ми складаємо договори на російській, українській і англійській мовах.

Ми маємо досвід розробки договорів і договірних схем у таких областях як:

 • внутрішня й міжнародна торгівля
 • кредитно-фінансові й позикові відносини
 • корпоративне управління
 • нерухомість
 • транспорт
 • туризм

Розробка і юридична експертиза договорів і договірних схем у сфері комерційної діяльності:

 • Договори купівлі- продажу (поставки) товарів, дистриб'юторські договори.
 • Договори комерційного посередництва: доручення, комісія, агентські договори.
 • Договори комерційної концесії (франчайзингові договори).
 • Договори перевезення й транспортного експедирування.
 • Договори про спільну діяльність.

Розробка і юридична експертиза договорів і договірних схем з рухомим і нерухомим майном:

 • Договори купівлі- продажу, міни рухомого та нерухомого майна (житлова й комерційна нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби).
 • Договори дарування рухомого та нерухомого майна.
 • Договори управління майном.
 • Договори оренди (найму) будинків і споруд, земельних ділянок, транспортних засобів, житлової й комерційної нерухомості.
 • Лізингові договори.

Розробка і юридичний аналіз фінансових договорів.

 • Кредитні й факторингові договори.
 • Договори фінансового лізингу.
 • Договори позики.

Розробка й аналіз договорів застави:

 • Договори застави рухомого майна
 • Договори іпотеки (застави нерухомого майна)
 • Договори застави майнових прав і товарів в обороті.

Розробка й аналіз інших договорів і договірних схем:

 • Інвестиційні договори.
 • Договори, пов'язані із придбанням/відчуженням корпоративних прав
 • Правовий супровід укладення, виконання й припинення договорів оренди державного й комунального майна:
 • Правовий супровід укладення, виконання й припинення договорів у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Ми пропонуємо юридичні послуги з повного й кваліфікованого супроводу укладення, виконання й припинення договорів, а також з вирішення договірних спорів:

 • Участь у переддоговірних переговорах при визначенні моделі договірної схеми.
 • Оптимальне структурування договору, управління можливими договірними ризиками, підбор оптимальних засобів юридичного захисту.
 • Детальний аналіз застосування галузей і напрямків права, пов'язаних з реалізацією договірної схеми: митне й валютне законодавство, податкове планування й інвестування, арбітражні застереження й застосовуване право.

Юристи ЮФ "АРТЕ" мають значні знання й досвід у сфері судового захисту по договірних спорах. Наші проекти в сфері договірного права включають:

 • Спори про стягнення заборгованості.
 • Спори про стягнення штрафних санкцій і заподіяних збитків, у тому числі неодержаного прибутку.
 • Спори про спонукання до укладення договорів і інші суперечки, що виникають при укладенні, зміні й припиненні договорів.
 • Спори про спонукання до виконання зобов'язань у натурі.
 • Спори про визнання договорів недійсними й про застосування наслідків недійсності договорів.
 • Спори про тлумачення змісту договорів.Провідні юристи


НашІ проекти
Юристи ЮФ "АРТЕ" завершили супровід комплексного інвестиційного проекту.

докладніше...


Юристи ЮФ "АРТЕ" захистили в суді права посадових осіб одного з комунальних підприємств у суперечці з Контрольно-ревізійним Управлінням міста Севастополя.

докладніше...

© 2009 Юридическая фирма «Арте»