Юридическая фирма АРТЕ

ru uk en
Трудове право
Підтвердження постійного проживання у м. Севастополі та Республіці Крим

Реєстрація підприємств ТОВ, ПП в СевастополІ

Юридичне обслуговування підприємств

 
Ведення бізнесу, так чи інакше, передбачає використання найманої праці. Використання найманої праці в Україні врегульовано нормами трудового права, що являє собою сукупність правових норм, які часто мають неоднозначне тлумачення, суперечать один одному, що може викликати помилки в їхньому практичному застосуванні, які у свою чергу можуть стати причиною судових спорыв, різних санкцій з боку контролюючих органів.
Юристи ЮФ "АРТЕ" мають значні знання й досвід у застосуванні норм трудового законодавства й допоможуть розібратися у всіх тонкостях застосування тих або інших норм трудового законодавства, нададуть професійну допомогу в розробці широкого спектра документів, необхідних при застосуванні праці найманих робітників, забезпечать представництво інтересів у компетентних державних органах і суді.

Юристи ЮФ "АРТЕ" надають всебічний консалтинг у сфері трудового права:
• порядок укладення й припинення трудового договору; правові наслідки припинення трудового договору; контракт як особлива форма трудового договору; сумісництво;
• нормування праці;
• особливості регулювання праці молоді, жінок, інвалідів;
• регулювання оплати праці: розміри, строки виплати й форми заробітної плати;
• трудова дисципліна: підстави й порядок накладення стягнень за дисциплінарні правопорушення; заохочення за успіхи в роботі;
• правові аспекти навчання, підвищення кваліфікації персоналу;
• матеріальна відповідальність: аспекти настання обмеженої, повної (індивідуальної й колективної) матеріальної відповідальності; порядок відшкодування заподіяної шкоди;
• індивідуальні й колективні трудові спори.

Ми пропонуємо правовий супровід одержання дозволів на працевлаштування іноземних громадян в Україні:
• підготовка повного пакету документів для одержання дозволу на працевлаштування в Україні;
• представництво інтересів у державних органах зайнятості й реєстрації.

Юристи ЮФ "АРТЕ" надають послуги зі складання документів у сфері трудового права:
• трудові договори (контракти) і договори про повну матеріальну відповідальність;
• локальні нормативно-правові акти: колективні договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, положення, накази, розпорядження, подання.

Юристи ЮФ "АРТЕ" здійснюють представництво інтересів при проведенні перевірок дотримання трудового законодавства, а також у суді при вирішенні індивідуальних трудових спорів (спори про поновлення на роботі, про стягнення заборгованості по заробітній платі й компенсації за час вимушеного прогулу; спори про компенсацію заподіяної шкоди).


Провідні юристи


НашІ проекти© 2009 Юридическая фирма «Арте»